Jizvy | Fyzioterapie

Jak se tvoří jizva

Jizvy jsou součástí našich životů. Někdy jsou viditelnější než jindy, někdy jsou i citlivější. Vždy je ale dobré o ně pečovat. Jsou totiž naší součástí. Dnes si zjednodušeně povíme, jak vzniká jizva a jak probíhá proces hojení.

Proces hojení probíhá v několika fázích, které se vzájemně překrývají. První je zástava krvácení a vznik zánětu jako ochrana před vnějšími infekcemi. V této fázi se objevuje přirozeně otok. Je-li tento otok místo redukce podporován, pak dochází ke vzniku druhotného lymfatického otoku. Tento už je pro hojící proces významně narušující a zpomalující. Další fází je tvorba kolagenu a aktivace mezibuněčné hmoty a tvorba nové tkáně. Poslední fází je remodelace, kdy si jizevnatá tkáň zvyká na tahy a tlaky každodenního života a podle toho se postupně tvaruje do své ‚konečné podoby‘.

Mezibuněčná matrix aktivující se ve druhé fázi hojení, je celotělovým komunikačním systémem (podobně jako houby v lese). Obsahuje tzv. pluripotentní buňky, ty jsou připravené stát se jakoukoliv buňkou bude třeba (kost, sval…). Pro její správnou funkci je důležitá tzv. viskoelasticita- schopnost odolávat tahům a tlakům a návrat do původního stavu. Fyziologicky je jejím úkolem zajistit kluzkost jednotlivých tkání vůči sobě. To může ovlivnit nevhodné stravování, nedostatek tekutin, nedostatek pohybu, nadbytek stresu či záněty. Následuje porušení procesu hojení a je větší pravděpodobnost, že mezibuněčná hmota nevhodně vyhodnotí situaci a začnou vznikat srůsty.

Během hojení je důležitější snaha tkáně o nápravu než vzniklé vedlejší efekty této nápravy. Jediným účelem vzniku jizvy je vyplnit/ucpat mezeru v poškozené tkáni. Při fyziologickém hojení tyto procesy neomezují morfologicky ani funkčně své okolí.

Srůsty jsou známkou komplikace v procesu jizvení a vedou ke ztrátě vyváženosti struktur a to i těch vzdálenějších. Srůsty si můžeme představit jako takový most, který spojí tkáně položené vedle sebe (někdy i skrz několik vrstev) a propojí je. Tím dochází k omezení pohyblivosti dané oblasti. Nicméně my ji můžeme cítit i ve velké vzdálenosti od jizvy.

Solfeggio frekvence

Solfeggio frekvence jsou specifické tóny zvuku, které mají vědecky podložené terapeutické vlastnosti. Tóny mají dlouhou historii použití ve starověkých písních a rituálech. Tato zjištění nám nabízejí fascinující pohled na to, jak zvuk a vibrace mohou ovlivňovat naše zdraví a vnitřní pohodu.

Mikrobiom – tajemný svět uvnitř nás

Co je to mikrobiom? Kolik bakterií a dalších symbiontů v těle máme? Jaký je rozdíl v probiotiku a prebiotiku? Jak nás ovlivňují? Co všechno mohou ovlivnit? Jak můžeme pomoci jejich a tím našemu zdraví? Co je to propustnost střev a jak ji ovlivnit?

Zdravý dech a pohybová aktivita

Dýchání je jednou z nejzákladnějších funkcí našeho těla, kterou často bereme jako samozřejmost. Při tom, správná technika dýchání hraje klíčovou roli nejen v každodenním životě, ale také při fyzické aktivitě. Dýchání ovlivňuje výkon, vytrvalost, regeneraci a celkovou efektivitu pohybu. Tento článek se zaměřuje na to, jak správný dech může zkvalitnit pohybovou aktivitu a jak jej lze optimalizovat pro lepší výsledky.

Gynekologická fyzioterapie: Nejčastější otázky

Co je to gynekologická fyzioterapie? Jaké problémy řeší? Jak probíhá terapie pánevního dna? Je vhodná pro ženy všech věkových kategorií? Jak může pomoci fyzioterapie při snaze o početí? Může těhotná přijít na fyzioterapii? To a mnoho dalších otázek zodpovídám v tomto článku.

Pánevní dno a náš stín

Moje skvělá kamarádka a kolegyně Zuzana Damborská. Má více než 10 let zkušeností s prací se ženami a s pánevním dnem. Sepsala krásnou úvahu a svůj pohled na pánevní dno a jeho souvislosti s našimi životy. S tímto silným textem plně souhlasím, proto se Zuzčiným souhlasem sdílím, aby se dostal k co nejvíce lidem. Příjemné čtení.

Péče o tělo <3

Komplexní péče o tělo je zásadní pro udržení dobrého zdraví a celkového pocitu pohody. Tato péče zahrnuje několik klíčových aspektů: fyzickou aktivitu, vyváženou stravu a dostatečný spánek. Výzkumy jasně ukazují, že integrace těchto prvků do našeho každodenního života může významně zlepšit naše fyzické i psychické zdraví.