Mgr. Alexandra Křížová

Moje cesta

Fyzioterapie je pro mne více než práce, je to poslání a obrovská studnice poznání a sebepoznání. Fyzioterapii vnímám jako prostředníka, který mi umožní klientky znovu spojit se sebou samými a nalézt možnosti prožívat život všemi smysly. Je to způsob života, který vám mohu v rámci terapie přibližovat. Již během studia a následně pětiletou praxí ve Fakultní nemocnici jsem nacházela svůj směr terapie, který je holistický a komplexní.

Díky kurzu metody Ludmily Mojžíšové jsem našla směr, kterým chci jít, své poslání. Objevila jsem své zaměření, které jsem následně mohla upevnit ve Fakultní nemocnici v Olomouci, kde jsem stála u zrodu stabilní pozice fyzioterapeutky na gynekologické klinice. Naučila jsem se zde mnohé o akutní péči o pacientky s různorodými gynekologickými diagnózami. Následovaly v průběhu let další kurzy, které mne jako terapeutku méně či více formovaly. Utvářela a upevňovala se postupně má životní filozofie, která ovlivňuje také můj přístup k terapii a ke klientkám. Mou cestou je vézt vás k samostatnosti a schopnosti rozpoznat změny v těle již v počátcích a tím předejít jejich chronicitě a prohlubování. Mým posláním je naučit vás jít k sobě a pak dál – jít od sebe směrem ven…

Protože vztah k sobě definuje všechny ostatní vztahy v našich životech, tak proč nezačít S láskou k sobě?

V průběhu svého působení v nemocnici jsem měla možnost pracovat s pacienty od nejakutnějších posttraumatických či pooperačních stavů, přes diagnózy interní a neurologické až po pacienty ležící na lůžkové rehabilitaci i klasickou ambulantní terapii. Práce v nemocnici mě naučila profesionalitě a zodpovědnosti, umožnila mi účastnit se mnoha odborných kurzů a budu na tyto roky vždy velmi ráda vzpomínat. Soukromá praxe mi zase ukazuje jak důležitý je individuální přístup a dostatek času na klientku. Díky tomu získává terapie na efektivnosti. Protože vhodně zvolená terapie může už po jedné návštěvě vézt k výraznému zlepšení kvality života. Dále mi soukromá praxe umožňuje pracovat s klientkami holisticky, proto ve své terapii využívám znalostí o střevním mikrobiomu a spolupráce s produkty probiotik na míru od Harmonelo. Neméně důležitou součástí mé praxe je zaměření na dech a kombinace tréninku pomocí technik Oxygen Advantage. Využívám symptotermální metody k osvojení a poznání vlastního ženského cyklu. Nejbližší formou terapie je mi metoda Clary Lewitové – Fyzioterapie funkce, díky které vám mohu nabídnout holistický vhled na váš celkový život. Pomocí navnímání se, tak můžete pracovat nejen na zdraví fyzickém, ale i mentálním a duševním.

Vzdělání

2019

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Fyzioterapie (magisterské studium)

2016

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Fyzioterapie (bakalářské studium)

2012

Gymnázium Karviná, příspěvková organizace

Získané praxe

2024 dosud

výuka fyzioterapeutů na Fakultě zdravotních věd UPOL

2023 dosud

spolupráce s NDM baletním souborem

2021 dosud

soukromá praxe se zaměřením na gynekologii

2019 - 2023

Fyzioterapeut ve Fakultní nemocnici Olomouc

2019

Fyzioterapeut ve Vítkovické nemocnici, a.s.

2017 - 2018

Fyzioterapeut v Nemocnici s poliklinikou, Karviná-Ráj, pracoviště Orlová

Odborné kurzy

2023

Osvědčení za účast na specializovaném kurzu Fyzioterapie funkce – Aplikace v těhotenství

2024

Osvědčení za účast na inovačním kurzu Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (PhDr. Petr Bitnar, PhD.)

2023

Osvědčení o absolvování Symptotermální metody (MuDr. Ludmila Lázníčková)

2023

Osvědčení za účast na odborném kurzu Fyzioterapie funkce III Clary Lewitové (absolventi)

2023

Osvědčení o absolvování kurzu Terapie v období gravidity a v poporodním období (Mgr. Michaela Havlíčková – absolventi)

2023

Osvědčení za účast na odborném kurzu Fyzioterapie funkce II Clary Lewitové

2022

Osvědčení o absolvování kurzu Terapie u dysfunkcí pánevního dna (Mgr. Michaela Havlíčková – absolventi)

2022

Osvědčení o absolvování kurzu Celostní přístup v ošetření jizev pohledem integrační fyzioterapie (PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.)

2022

Osvědčení o účasti na kurzu Úvod do body-psychoterapie

2022

Osvědčení za účast na odborném kurzu Fyzioterapie funkce I Clary Lewitové

2022

Odborný prezenční kurz Celostní přístup v terapii pánevního dna (PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.)

2022

Osvědčení o účasti na semináři Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky (Mgr. Marika Bajerová)

2020

Osvědčení o absolvování Mulligan koncept, Mobilisation with movement B – lower quadrant

2020

Osvědčení o účasti na kurzu Palpační anatomie

2019

Osvědčení o absolvování Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání

2018

Certifikát o absolvování kurzu Koordinačně-zátěžové kinezioterapie část A

2017

Certifikát o absolvování kurzu Lymfatických masáží

2017 - 2020

Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové (Hana Volejníková – absolventi)

2017

Osvědčení za účast na základním kurzu Spirální stabilizace doktora Smíška

2017

Osvědčení za účast na kurzu Terapie spoušťových bodů (Mgr. Daniel Pejčoch)

2016

Osvědčení za účast na kurzu Kinesiotapingu Dr. Kenza Kaseho