Jizvy | Fyzioterapie

Proč se starat o jizvy

O jizvy je dobré se starat hned s několika důvodů. Ty popisuji v tomto příspěvku : )

Jak jsme si popsali v předešlém příspěvku. Největší potíže během procesu hojení dělá lymfatický otok a tvorba srůstů.

Vlivem neošetřování klasického otoku v prvních fázích hojení, může způsobit městnání lymfy. Lymfedém, pak způsobuje ischemii (nedokrvení). Toto vyvolá nedostatečný přísun nezbytných látek, ale také ukládání a ucpávání odpadními látkami. Celý proces pak omezuje a zpomaluje regenerační schopnosti organismu. Zde se dostáváme k důležitým pojmům. Regenerace a reparace. Regenerace je schopnost organismu navrátit se do původního stavu. Reparace je nahrazení tkáně jinou. Rychlost regenerace je přímoúměrná zdraví jedince. Jak jsem zmiňovala v minulém příspěvku, zdraví se týká kvality potravy a tekutin, fyzické a psychické zdatnosti a také míře odpočinku. V případě terapie jizev i starostí a péčí o jizvu. Staráme-li se dostatečně o hojící oblast, navyšujeme šance regenerace vůči reparaci. Jinými slovy, tím jak se staráme o jizvu, zajistíme si, že jizva bude menší a hezčí. A to je krásná zpráva ne? 🙂

Existují případy, kdy se jizvy spontánně léčí hůře- řeč je o keloidních jizvách. Taková jizva se projevuje výrazným nadbytkem tkáně nad oblast rány, bývá zarudlá a dost často i dráždivá. Víte-li že máte sklon ke keloidnímu hojení, doporučuji navštívit odborníka a řešit vše individuálně.

Hojíte-li se fyziologicky, chceme, aby docházelo k uvolňování otoku. To zajistíme ošetřováním tahem i tlakem, které působí i na případný vznik srůstů. Tzv. mostům, kterými srůsty ve tkáni jsou, můžeme zabránit v jejich tvorbě právě tahovou masáží. Aby byla masáž efektivní, je důležité najít bariéru tkáně- místo, kde dochází k rozvolňování srůstů. Taková bariéra je oblast, kde mizí skluznost tkáně. Poznáme ho při masáži tak, že dané místo již nemůžeme bezbolestně posunout/potáhnout. V takové bariéře je nejlepší chvíli počkat. Očekáváme fenomén tání- tah rukou je stále stejný, ale postupem času rezistence tkáně povoluje a přestáváme cítit takový odpor proti našemu tahu.

Dává vám již ošetřování jizev smysl? Ošetřujete své jizvy?

Jak se tvoří jizva

Jizvy jsou součástí našich životů. Někdy jsou viditelnější než jindy, někdy jsou i citlivější. Vždy je ale dobré o ně pečovat. Jsou totiž naší součástí. Dnes si zjednodušeně povíme, jak vzniká jizva a jak probíhá proces hojení.

Krev, ta menstruační

Menstruační krev nám může dávat mnoho informací o našem zdraví a zdraví našeho cyklu. Tento text shrnuje nejdůležitější informace spojené s barvou a konzistencí menstruační krve. Jak rozpoznat, kdy je potřeba navštívit lékaře. Kdy naopak nás náš cyklus utvrzuje v tom, že jsme zdravé.

Péče o jizvy

Krátký a jednoduchý návod, jak pečovat o své jizvy.

Pánevní dno: propojení těla, mysli a ducha

O pánevním dnu, o pánvi, už bylo napsáno mnoho článků, popsána spousta knih a vypracováno nepřeberné množství výzkumů, nemluvě o velikosti internetu. Tento článek píši spíš, abych podala svůj osobní pohled a přiblížila, jak vnímám práci s pánevním dnem.

Pomůcky v terapii pánevního dna

Dysfunkce pánevního dna je velmi často spojená s oslabenými svaly. Každé posilování v určitou chvíli vyžaduje využití pomůcek, na trhu existuje velké množství pomůcek k posilování, ale také k aktivaci pánevního dna.

Mikrobiom – tajemný svět uvnitř nás

Co je to mikrobiom? Kolik bakterií a dalších symbiontů v těle máme? Jaký je rozdíl v probiotiku a prebiotiku? Jak nás ovlivňují? Co všechno mohou ovlivnit? Jak můžeme pomoci jejich a tím našemu zdraví? Co je to propustnost střev a jak ji ovlivnit?