Ženské zdraví | Fyzioterapie

Pánevní dno: propojení těla, mysli a ducha

O pánevním dnu, o pánvi, už bylo napsáno mnoho článků, popsána spousta knih a vypracováno nepřeberné množství výzkumů, nemluvě o velikosti internetu. Tento článek píši spíš, abych podala svůj osobní pohled a přiblížila, jak vnímám práci s pánevním dnem.

Pánevní dno jako pomyslná křižovatka pohybového systému

Pánevní dno jsou svaly a fascie, které společně vytváří a uzavírají spodní část břišní dutiny. Mluvím-li o pánevním dnu je to vlastně mylné pojmenování, protože žádný sval v těle nefunguje samostatně. Vždy, když pracuje jeden sval či skupina svalů, je třeba, aby se k němu jiné svaly připojily a pohyb umožnily. Některé svaly mají při pohybu funkci stabilizující, jiné je třeba zrelaxovat, další pak mohou přispěchat na pomoc, když už je daná skupina svalů vyčerpaná a tak dále. Pánevní dno je proto třeba chápat jako funkční celek, kam se zapojují, samozřejmě, svaly pánevního dna, ale i všechny ostatní svaly, které se upínají do oblasti pánve. Funkčně sem musíme zařadit také hlavní dechový sval, který uzavírá břišní dutinu z horní strany, ale nemalou účast na práci mají také svalové skupiny vzdálenější- nejčastěji hovoříme o spolupráci dna ústního nahoře a svalů klenby nožní dole. Toto vše dohromady tvoří z pánve a pánevního dna pomyslnou křižovatku pohybového systému. Celá tato oblast hraje klíčovou roli při udržování stability a podporuje pohyb jednotlivých částí těla. Funguje jako podpůrná struktura pro vnitřní orgány, včetně močového měchýře, dělohy a konečníku. Svaly pomáhají udržovat tyto orgány ve správné poloze a předcházet jejich kolapsu. Komplex svalů pánevního dna má nezastupitelnou roli v kontrole močení, střevních pohybů a sexuálních i reprodukčních funkcí. U močení udržují uzavřenou močovou trubici, zabraňují úniku moči. Oslabené svaly PD mohou vézt k inkontinenci a jiným problémům spojeným s močovým měchýřem. Tato svalová oblast podporuje také zdravou střevní peristaltiku a následně kvalitní vyprazdňování. Důležitou roli hrají v sexuální a reprodukční oblasti. Při sexuálním vzrušení se svaly pánevního dna stahují a přispívají k dosažení orgasmu. Mohou zlepšit sexuální pohodu a intimní prožitek.

Velmi výrazně ovlivňují také reprodukční funkce. U mužů správná funkce těchto svalů napomáhá k optimálnímu prostředí pro tvorbu spermií a k zajištění zdravé teploty varlat a tím spermií, tak, že udržují varlata v optimální vzdálenosti od těla. U žen hraje pánevní dno nezastupitelnou roli v rámci menstruačního cyklu a těhotenství. Podporují pohyb vaječníků a tím přesun vajíčka z vejcovodu do dělohy. Při oplodnění, pak přispívají k udržení plodu v děloze. Optimálně pracující svaly pánevního dna podporují funkci děložního svalu a tím postupnému růstu plodu a ke zdravému průběhu těhotenství. Zdravá funkčnost PD přispívá i k hladšímu průběhu porodu.

Energetická centrála těla

Jak můžeme vidět pánevní dno je veledůležitou součástí našeho těla a významným přispěvatelem k celkovému zdraví. Nicméně jeho význam sahá daleko za pouhé svaly a funkci orgánů. Je to pomyslný střed těla, kde se proplétají nejen fyzický, ale i emoční a spirituální aspekt naší existence. Když sáhneme po informacích z východních kultur a učení, přiřadíme k oblasti pánve kořenovou čakru. Červená kořenová čakra symbolizuje naše pouto s přírodou a naším vnitřním já. Energetická centrála propojující nás se zemí, zajišťující stabilitu, zakořenění a pocit bezpečí. Je-li naše pánevní dno v harmonii, cítíme pohroužení do vnitřního klidu a jsme silně propojeni se sebou samými a s vesmírem. Projevem pak je sebevědomí, názorová pevnost, překonávání strachů a otevření se novým zkušenostem.

Pomocí jógového dechu, ale i dalších dechových technik si můžeme pánevní dno a celou oblast břišní dutiny začít zvědomovat a poznávat tzv. zevnitř. Díky tomu probouzíme nervová zakončení nesoucí informace z dané oblasti. Protože dokud nepřichází informace, jak a co zde cítíme, jak můžeme chtít danou oblast ovlivňovat? 🙂 Zpětnovazebné nervové procesy musí fungovat oboustranně, v opačném případě pak minimálně nemůžeme využít plný potenciál těchto funkcí, a to nejen při pohybu. Tedy nejdříve cítit – a až následně ovlivňujeme a cvičíme danou oblast. Nejdřív navnímáváme a až poté pracujeme na probuzení jednotlivých funkcí. To vše jde krásně ruku v ruce s vnímáním vnitřní energie a ukotvení se v ní.

Oblast pánve je, ale také významným místem, kde se ukládají emocionální bloky a napětí. Od našeho dětství se sem mohou usadit negativní zkušenosti, traumata, stres a napětí. Například dlouhodobý stres nebo nezpracovaná emocionální zátěž mohou vést k napětí v oblasti pánevního dna. Tato emoční blokáda může ovlivnit naše tělo i psychiku. Práce na uvolňování a ozdravování pánevního dna může přinést nejen fyzickou úlevu, ale také emocionální rovnováhu a psychickou pohodu. Při léčení emočních bloků a traumat u žen může být významným pomocníkem vaginální mapování nebo již zmiňovaná práce s dechem. Při terapii skrz pánevní dno je velmi důležité mít tyto informace vždy na paměti. Po terapiích mohou nastávat situace, kdy se otevírají a zvědomují zapečetěné vzpomínky z dětství, nepříjemné zkušenosti, mohou se začít zdát živé sny…také se objevují nečekaně silné emoční reakce, které zdánlivě nedávají smysl. Na první pohled to tak nemusí vypadat, ale vše je propojeno právě s terapií pánevního dna speciálně pak, provádí-li se přímé ošetření svalů.

Nejdůležitější jste vy

Snad je z článku dostatečně zřejmé, že péče o pánevní dno je mnohem komplexnější než jen cvičení svalů. Je to proces, který zahrnuje uvolňování emočního napětí, práci s energetickými bloky a obnovu fyzické síly a flexibility. Existuje řada přístupů a technik, které mohou být použity k péči o pánevní dno, vždy je ovšem nejdůležitější přistupovat k sobě s respektem a láskou. Cesta začíná už hledáním vhodného terapeuta právě pro vás.

Fyzioterapie pánevního dna je specializovaný přístup, který se zaměřuje na obnovu funkce pánevního dna. Jako fyzioterapeutka vám pomohu identifikovat potíže, provedu ošetření a navrhneme společně individuální cvičební program a vybereme terapeutické techniky pro vámi vyznačené cíle.

V rámci péče o pánevní dno je neoddělitelnou součástí i práce s emocemi a psychikou. Což může zahrnovat terapeutické rozhovory, techniky pro uvolnění emocionálních bloků či práci s vědomou přítomností. Kombinace fyzické práce s péčí o emocionální a spirituální rovinu poskytuje komplexní a holistický přístup k pánevnímu dnu. V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že při jakékoliv terapii jste nejdůležitější vy a váš přístup. Jak jsem již psala výše, cesta a terapie začíná už výběrem vhodného terapeuta. V rámci terapie je podstatná komunikace a spolupráce mezi pacientem a terapeutem.

Pokud máte dotazy nebo se chcete podělit o své zkušenosti s péčí o pánevní dno, neváhejte se se mnou spojit. Jsem tu, abych vám pomohla na cestě k harmonii a pohodě ve vašem těle, mysli a duši. Oslovil-li vás, můj přístup, zvu vás k nalezení lásky k sobě nejen skrze pánevní dno, ale především skrze péči o sebe.

S láskou k sobě i vám

Alexandra