Ženské zdraví | Fyzioterapie

Pánevní dno jako zdroj obtíží

Pánevní dno, hraje klíčovou roli v udržení tělesné stability a fungování reprodukčních a vylučovacích systémů. A pokud není v dobré kondici nebo dochází k jeho oslabení, mohou vzniknout různé obtíže a zdravotní problémy.

Mnoho z níže popsaných potíží jsou stále tabu a je to škoda, protože vědomím problému, začíná jeho řešení. Že není normální si učůrnout pokaždé co popoběhnu na tramvaj, nebo být jednou měsíčně závislá na analgeticích, protože bez nich trpím bolestmi zad i břicha, není normální ani mít pravidelně problémy s hemeroidy, nebo se opakovaně trápit s cystami.

Nerovnováha pánevního dna

Nerovnováha pánevního dna se pojí víceméně se všemi níže popsanými potížemi. Už jen z anatomického postavení jednotlivých struktur je zřejmé, že se vzájemně musí ovlivňovat. Příčně pruhované svaly pánevního dna, ale i svaly břišní dutiny, svaly kyčelních kloubů a zad zásadně určují funkčnost vnitřních orgánů. Mezi ně patří i reprodukční orgány.

1. Infertilita a sterilita

Hlavním orgánem, který je nutný k početí, ale především k nošení a donošení dítěte je děloha. A kde je děloha uložená? Kam se upíná? Kdo pomáhá jí držet v břišní dutině? Díky vazům je děloha zavěšená ve spodní oblasti břišní dutiny a má zde své místo- mezi močovým měchýřem a konečníkem. Dalším významným ovlivňujícím faktorem jsou svalové povázky- fascie. Ty umožňují v břišní dutině klouzavé pohyby jednotlivých orgánů vůči sobě, ale také je chrání před infekcí a částečně i před poškozením. Díky této teňoulinké vrstvě je také děloha v určité komunikaci s okolím- mimojiné propojuje i se strukturami svalovými. Všechny tyto struktury spolupracují a vytváří určité napětí, které následně ovlivňuje pohyblivost a celkovou funkčnost vnitřních orgánů.

V dnešní době, kdy máme pohybu spíše málo a kdy žijeme ve výrazně zánět-vyvolávajícím prostředí, často dochází k tuhnutí fascií a přidá-li se ještě nerovnováha svalová, může být problém na světě. Kombinací faktorů může docházet k posunům dělohy (nejčastěji předozadním způsobem), nedostatečnému prokrvování dělohy a tím nedostatečnému zásobování, ale i odtoku odpadních látek. S tím se pak pojí menší orgánová imunita. V důsledku které nastává nejen problém s početím- který může souviset také s pohyblivostí vejcovodů, ale i děloha může být natolik oslabena, že neudrží plod a může dojít ke spontánním potratům.

2.Cysty

Nerovnováha pánevního dna může také vytvořit podmínky, které zvyšují riziko vzniku cyst nebo mohou přispět k jejich vývoji. Cysta je dutý útvar, který může ale nemusí být vyplněn tekutinou. Často bývá vyplněn vodou, endometriem i dalšími tkáněmi těla.

Vlivem nerovnováhy svalů se vytváří větší tlak na některou část orgánu (dělohu, vaječník, vejcovod…), kde se cysta vytvoří vlastně jako ochrana. Existují také zánětlivé cysty, celkově zánět působí na okolí tak, že omezuje jejich funkčnost. Často tedy prvotně zánět ovlivní fungování svalů, a ty následně mohou vytvořit cystické ložisko. Cysty v důsledku poranění- přičemž poraněním rozumíme i pády nebo nárazy do oblasti pánve a břicha. Významné jsou také cysty vzniklé na podkladě hormonální nerovnováhy. Zde je ovlivnění svaly spíše vedlejší, ale i správné navnímání, prodýchání…- navrácení dostatečného prokrvení může pomoci hormonům doputovat až na místo působení.

Je důležité zdůraznit, že ne každá nerovnováha pánevního dna způsobí tvorbu cyst, a ne všechny cysty jsou způsobeny problémy s pánevním dnem. Diagnóza a léčba cysty vždy vyžadují odbornou lékařskou pozornost a vyšetření. Na základě, kterých můžeme dále určit cíl terapie.

3. Inkontinence moči

Otázka inkontinence moči je velice široká. Známe mnoho druhů močové inkontinence. Některé lze ovlivnit více a některé méně. Stresová inkontinence je způsobená nedostatečnou aktivitou (posílením) pánevního dna. Urgentní inkontinence je věcí spíše močového měchýře a jeho dráždivosti. Nicméně i zde je možné vytvořením svalové rovnováhy pomoc při léčbě.

4. Pánevní bolest

Velice široké téma především u žen. Můžeme sem zařadit pánevní bolesti během menstruace (dysmenorea), bolestivý pohlavní styk (dyspareunie), ale také bolesti spojené s vyprazdňováním a to ať už močením či defekací. Pánevní bolest může být důsledkem nerovnováhy ve svalovém napětí nebo ji může způsobovat zánět. Tento stav se může projevovat bolestí břicha, ale také dolní části zad nebo kyčlí a třísel.

Příčin bolestí pánve je asi tolik, kolik je druhů a typů těchto bolestí. Ve většině z nich nicméně může návrat k rovnováze svalů pomoci zmírnit až bolesti vymizet.

5. Poruchy sexuálního života

Oslabené pánevní dno se může projevit také omezením v sexuální oblasti života. Můžou se projevit bolesti, snížené libido, neschopnost dosáhnout orgasmu. To vše může mít negativní dopad na partnerský vztah i kvalitu života.

Větším vnímáním pánve, nastavením optimálních podmínek pro svaly, můžeme všem těmto potížím, o kterých se příliš nemluví, předejít.

6. Pánevní orgánové prolapsy

Pánevní orgánové prolapsy jsou již vyšším stupněm poškození pánve. Mohou nastat, když svaly a vazy podpírající orgány v pánevní dutině oslabí nebo se natrhnou. To může způsobit, že orgány, jako je děloha, močový měchýř nebo konečník, se posunou nebo vychýlí.

S tím je pak spojena problematika podle toho, který orgán sestupuje- potíže s močením či defekací vedoucí až k inkontinenci, potíže s menstruačním cyklem a další. V rámci terapie je velice důležité vědět, jakého stupně prolaps je, abychom na základě toho mohli nastavit cíl terapie.

7. Úzkosti a depresivní stavy

Problémy s pánevním dnem mohou mít negativní dopad na psychické zdraví. Pacienti a pacientky mohou zažívat deprese, úzkost a snížené sebevědomí kvůli svým obtížím.

V takovém případě je důležité najít někoho, s kým se nebudete o problému bát mluvit. Často se zdá, že jsme na problémy sami a potíže, které jsou výše popsané jsou velice často tabuizována, což vede k pocitu izolovanosti. Někdy i jen otevření tohoto tématu může vézt ke zlepšení psychického stavu

Terapie pánevního dna

Každý problém, který jsem výše popsala by si zasloužil samostatný článek a možná k tomu i časem dojde 🙂 Každá z vás si zaslouží individuální přístup. V terapii si nastavíte reálný cíl, kterého chcete dosáhnout a na kterém budeme po dobu setkávání se pracovat.

Terapie zaměřená na oblast pánevního dna začíná navnímáním těla, navrácením dechu do jednotlivých oblastí. Mohou a často se už v začátcích začnou vyplavovat psychické bloky, které se v pánvi ukládají. Důležitým aspektem terapie pánevního dna, je práce s fasciemi a dalšími strukturami, které mohou ovlivňovat funkčnost orgánů i svalů. V neposlední řadě ošetřujeme pánevní dno- a to ať už napřímo či zevně. Vždy s respektem k vašemu postoji a rozhodnutí. Další neoddělitelnou součástí terapie je cvičení, nejdůležitější je, aby jste si odnášely funkční cviky, které můžete použít v každodenních aktivitách i neaktivitách.

Chcete-li se dozvědět více o svém těle, není nic jednoduššího, než se objednat 🙂

S láskou k sobě i vám

Alexandra

Jak se tvoří jizva

Jizvy jsou součástí našich životů. Někdy jsou viditelnější než jindy, někdy jsou i citlivější. Vždy je ale dobré o ně pečovat. Jsou totiž naší součástí. Dnes si zjednodušeně povíme, jak vzniká jizva a jak probíhá proces hojení.

Dech a postura těla

Dech není jen projevem života a duše, ale také reálným fyzickým pohybem. Je to funkce, která probíhá automaticky, ale zároveň ji můžeme vědomě ovládat. Dýchání má hluboký vliv na naši posturu a celkové držení těla. Správná dechová technika může zlepšit stabilitu, rovnováhu a předcházet různým muskuloskeletálním problémům. Tento článek se zaměřuje na to, jak dech ovlivňuje posturu těla a to od plosek nohou až po čelistní kloub.

Zdravý dech a pohybová aktivita

Dýchání je jednou z nejzákladnějších funkcí našeho těla, kterou často bereme jako samozřejmost. Při tom, správná technika dýchání hraje klíčovou roli nejen v každodenním životě, ale také při fyzické aktivitě. Dýchání ovlivňuje výkon, vytrvalost, regeneraci a celkovou efektivitu pohybu. Tento článek se zaměřuje na to, jak správný dech může zkvalitnit pohybovou aktivitu a jak jej lze optimalizovat pro lepší výsledky.

Kdy pečujeme o jizvu

Kdy vlastně pečovat o jizvu? Kdy začít, kdy skončit, kdy?
Péče o jizvu je péče, co nikdy nekončí.

Královna, rytíř nebo marioneta?

Když jdete po ulici, všímáte si lidí kolem sebe? Zaujmou vás někteří svou posturou? Nemyslím teď úplně to jak kdo vypadá, jak je jeho tělo stavěné. Spíš mluvím o tom, jak se nosíme. Všímáte si občas, jak jen z postoje jde poznat, zda člověka něco bolí, jestli se bojí, nebo naopak z něj vyzařuje sebevědomí?

Gynekologická fyzioterapie: Nejčastější otázky

Co je to gynekologická fyzioterapie? Jaké problémy řeší? Jak probíhá terapie pánevního dna? Je vhodná pro ženy všech věkových kategorií? Jak může pomoci fyzioterapie při snaze o početí? Může těhotná přijít na fyzioterapii? To a mnoho dalších otázek zodpovídám v tomto článku.