Dech | Fyzioterapie

Dech a postura těla

Dech není jen projevem života a duše, ale také reálným fyzickým pohybem. Je to funkce, která probíhá automaticky, ale zároveň ji můžeme vědomě ovládat. Dýchání má hluboký vliv na naši posturu a celkové držení těla. Správná dechová technika může zlepšit stabilitu, rovnováhu a předcházet různým muskuloskeletálním problémům. Tento článek se zaměřuje na to, jak dech ovlivňuje posturu těla a to od plosek nohou až po čelistní kloub.

Význam správné postury

Postura těla, neboli držení těla, je klíčová pro zdraví páteře, ale také pro to, abychom se v těle cítili dobře. Nevhodná postura může vést k chronické bolesti, svalovým dysbalancím a zvýšenému riziku zranění. Správné držení těla zahrnuje vyrovnanou páteř, správné postavení hlavy, ramen, pánve a dolních končetin.

Vliv dýchání na posturu

Dýchání hraje zásadní roli při udržování správné postury. Zdravé a efektivní dýchání pomocí bránice podporuje stabilitu středu těla, respektive trupu, a zlepšuje tím také držení těla. Při bráničním dýchání se bránice nestahuje pouze směrem dolů, ale i do stran, stejně jako předozadně. Kvalitní pohyb bránice umožňuje plícím naplnit se vzduchem a současně poskytuje stabilizaci páteře a pánve.

Dech se odehrává ve vnitřním prostoru těla, který zároveň pomáhá utvářet. Když dýcháme volně, využíváme minimální sílu. Dech mobilizuje a stabilizuje tělo a citlivě reaguje na změny i ve vzdálenějších částech těla.

Dýchající hrudník nese ramenní pletenec, odlehčuje krční páteř a poskytuje oporu celému trupu. Volný dech bývá omezován, jak nadměrným napětím (hypertonus), tak nedostatečným napětím (hypotonus). Vnější tlak svalů mění způsob, jakým dýcháme. Zadržování dechu je jednou z častých způsobů, jak se tělo stabilizuje.

Brániční dýchání a stabilita středu těla

Brániční dýchání je klíčové pro stabilitu středu těla. Když dýcháme bránicí, aktivujeme hluboké stabilizační svaly trupu, které pomáhají udržovat páteř a pánev v neutrální poloze. To zlepšuje celkovou stabilitu a předchází nadměrnému namáhání jednotlivých částí těla.

Bránice od sebe odděluje hrudní a břišní dutinu. Hrudní dutina je nahoře ohraničena ústním dnem, které pomáhá také při stabilizaci krku. Břišní dutina je pak dole ohraničená svaly pánevního dna, které pomáhají, aby orgány při stoji zůstaly v pánvi a nebyly dechem tlačeny příliš nízko.

Pohyb bránice

Při nádechu se bránice, která je umístěna pod plícemi, kontrahuje a pohybuje se primárně směrem dolů, čímž zvětšuje objem hrudní dutiny a umožňuje vzduchu vstoupit do plic. Tento pohyb způsobuje, že se břicho mírně vyklene ven, protože orgány v břišní dutině jsou tlačeny dolů a ven. Tento proces je často doprovázen mírným roztažením dolních žeber do stran. Viditelný by měl být také na zadní části spodních žeber. Při výdechu se bránice uvolňuje a pohybuje se zpět nahoru do původní polohy, čímž snižuje objem hrudní dutiny a vytlačuje vzduch z plic. Tento pohyb je aktivně podporován také svaly v oblasti břicha a páteře.

Pánevní dno při nádechu a výdechu

Pánevní dno, skupina svalů umístěných na dně pánevní dutiny, hraje významnou roli při stabilitě ‘středu těla’ a je úzce propojeno s pohyby bránice. Při nádechu, když se bránice pohybuje dolů, pánevní dno se mírně uvolní a pohybuje se také dolů, aby umožnilo expanzi břišní dutiny.

Při výdechu, když se bránice uvolní a samovolně se pohybuje zpět nahoru, pánevní dno se aktivuje a mírně se stáhne, čímž podporuje stabilizaci pánve a dolní části zad. Tento synchronizovaný pohyb mezi bránicí a pánevním dnem je klíčový pro udržení dostatečného tlaku v břišní dutině, což zajišťuje lepší stabilitu těla a minimalizuje riziko bolesti zad a jiných posturálních problémů.

Souvislost dechu a čelisti

Správná technika dýchání má vliv i na čelist a temporomandibulární kloub (TMK). Dýchání ústy může vést k nadměrnému napětí svalů čelistí a TMK, což může způsobit jeho bolest až dysfunkci. Samotné dýchání nosem může podpořit uvolnění čelistních svalů a zlepšit celkové držení hlavy a krku.

Když se bránice pohybuje dolů, ústní dno (spodní část úst) se mírně uvolňuje a kopíruje pohyb bránice – pohybuje se dolů. Tento pohyb pomáhá při nasávání vzduchu a podporuje přirozený pohyb jazyka a svalů v ústní dutině.

Když se bránice povolí, ústní dno se aktivuje a mírně se zvedá, aby stabilizovalo proud vycházející ven z těla. Tento pohyb podporuje správné postavení jazyka a svalů v ústní dutině.

Dýchací techniky pro zlepšení postury

  • Dýchání nosem: Dýchání nosem je efektivnější než dýchání ústy, protože vzduch je při průchodu nosem filtrován, zvlhčován a ohříván. To je pro plíce šetrnější a zlepšuje celkovou efektivitu dýchání.
  • Jazyk do patra: Jazyk patří na patro! Jazyk opřený o horní patro, jednak horní patro přirozeně stimuluje, ale také zajišťuje kvalitní zavření epiglottis (hrtanové záklopky). Přes jazyk na patře se ústy nenadechnete. Zároveň dáme možnost uvolnění svalů okolo TMK.
  • Nácvik plného dechu: Zkuste se posadit nebo postavit. Vaším cílem je nadechnout a naplnit trup vzduchem všude tam, kde máte pocit, že by vás vzduch mohl ‘podržet’. Zjistíme tak, kde je dech omezený, kde naopak nás pouští až příliš jednoduše.

Vliv správného dýchání na muskuloskeletální zdraví

Správné dýchání může mít pozitivní vliv na muskuloskeletální zdraví. Když dýcháme efektivně, snižujeme napětí svalů, zlepšujeme krevní oběh a okysličení tkání, což podporuje regeneraci a snižuje riziko zranění. Dýchání bránicí také pomáhá uvolnit napětí v horní části těla, což může snížit bolest krku a ramen.

Dechová praxe pro zlepšení postury

Pravidelná dechová praxe může výrazně zlepšit posturu a celkové držení těla. Doporučuje se zařadit dechová cvičení do každodenního života, a to nejen při cvičení, ale i během běžných aktivit. Například vědomé dýchání při sezení u počítače nebo při chůzi může pomoci udržet správnou posturu a předcházet bolestem zad a krku.

Pojďme dechu věnovat zaslouženou pozornost!

Dýchání je klíčovým aspektem pro udržení správné postury a celkového muskuloskeletálního zdraví. Správná technika dýchání, zejména brániční dýchání a dýchání nosem, může výrazně zlepšit stabilitu středu těla, uvolnit napětí svalů a podpořit zdraví páteře. Pravidelná praxe dechových cvičení může přinést dlouhodobé benefity pro vaše tělo a celkovou pohodu. Pokud máme problémy s dechem, je důležité zajistit dostatek všestranného pohybu a to ideálně na čerstvém vzduchu.

Pánevní dno: propojení těla, mysli a ducha

O pánevním dnu, o pánvi, už bylo napsáno mnoho článků, popsána spousta knih a vypracováno nepřeberné množství výzkumů, nemluvě o velikosti internetu. Tento článek píši spíš, abych podala svůj osobní pohled a přiblížila, jak vnímám práci s pánevním dnem.

Mikrobiom – tajemný svět uvnitř nás

Co je to mikrobiom? Kolik bakterií a dalších symbiontů v těle máme? Jaký je rozdíl v probiotiku a prebiotiku? Jak nás ovlivňují? Co všechno mohou ovlivnit? Jak můžeme pomoci jejich a tím našemu zdraví? Co je to propustnost střev a jak ji ovlivnit?

Čtyři patra těla

Každý sval na těle spojuje různě vzdálené dva body či dvě oblasti. Většina z nich vede v určitém vertikálním položení. Na těle ale najdeme i čtyři svalové skupiny, které jsou umístěny horizontálně. Označujeme je jako svalové horizontály, tzv. svalová patra těla. Jedná se o chodidla, pánevní dno, bránici a ústní dno.

Wim Hof a Oxygen Advantage: Která metoda dýchání je ta pravá?

Dechové techniky pro zlepšení zdraví a sportovní výkon se těší neustálé popularitě, přičemž dva z nejvíce známých hráčů na poli jsou Wim Hof a Oxygen Advantage® od Patricka McKeowna. Tyto metody mají zastánce po celém světě, ale jaké jsou jejich podobnosti, rozdíly a vědecké podklady?

Proč se starat o jizvy

O jizvy je dobré se starat hned s několika důvodů. Ty popisuji v tomto příspěvku : )

Královna, rytíř nebo marioneta?

Když jdete po ulici, všímáte si lidí kolem sebe? Zaujmou vás někteří svou posturou? Nemyslím teď úplně to jak kdo vypadá, jak je jeho tělo stavěné. Spíš mluvím o tom, jak se nosíme. Všímáte si občas, jak jen z postoje jde poznat, zda člověka něco bolí, jestli se bojí, nebo naopak z něj vyzařuje sebevědomí?